ZAOSTENO NA VNOST
ZN8

    Projekt Zaostřeno na věčnost vznikl za účelem oslovení široké veřejnosti duchovními tématy, která by měla zaměřit pozornost naší společnosti na Boha a pomoci lidem zodpovědět jejich otázky. Otázky jako: Kde budu trávit věčnost po smrti? Jaký je smysl mé existence na této zemi? Proč bych měl věřit v Boha?... Nechceme se přitom opírat o lidské názory či poznání, ale vycházíme z Božího Slova – Bible.

     Jelikož žijeme v době, kdy nejvíce informací přijímáme tím, co vidíme, rozhodli jsme se jít právě cestou natáčení krátkých filmů, které by se měly danými otázkami jednotlivě zabývat. Cílem projektu je zvolit sérii duchovních témat a ta následně zpracovat do audiovizuální podoby, které by byly bez jakýchkoli poplatků přístupné na internetu ke shlédnutí i k jejich dalšímu šíření. Není naším záměrem propagovat jednu církev či sbor, ale ukazovat lidem na Boha. Do natáčení jsou tedy zapojeni křesťané z rozdílných církevních denominací, kteří však věří v jednoho Boha a přijali Ježíše Krista jako svého osobního spasitele.

 

 

2014 ZN8 - Zaostřeno na věčnost